obszary badawcze

҂ literatura i kultura angielskiego obszaru językowego
҂ teoria queer, gender studies
҂ studia kulturowe, biopolityka, teoria postkolonialna
҂ Nowy Materializm, ekokrytyka, posthumanizm