inne

ciała zbiorowe

InterAlia: A Journal of Queer Studies – od początku istnienia czasopisma (2006) do teraz jestem członkiem kolektywu wydawniczego oraz redakcji (bez podziału na funkcje)Rada naukowa serii Canadiana w Wydawnictwie Naukowym Adam Marszałek

Na przełomie 2011/2012 brałem udział w pracach komisji powołanej przez European Network for Canadian Studies do oceny wniosków o granty badawcze, które rząd kanadyjski oferował naukowcom z całej Europy.

W roku 2009 byłem członkiem jury konkursu na najlepszą pracę magisterską im. Nancy Burke, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich.

1998 – nadal – Polskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych, członek Komisji Rewizyjnej

2000 – 2013 – Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich; w latach 2010-2013 członek zarządu / sekretarz generalny

1999 – 2004 – Association for the Study of Literature and the Environment