referaty konferencyjne

 1. Tomasz Sikora. Queering virological imaginaries in Canadian film. “Queer Canada.” St. Catharines, Brock University, 2-3 Nov, 2017.
 2. Tomasz Sikora. Avant-garde Queer Porn Aesthetics. „Queer Screens.” Newcastle upon Tyne, 2-3 Sept, 2017.
 3. Tomasz Sikora. Exposure. „Vulnerabilities.” Katowice, 6-8 July, 2017.
 4. Tomasz Sikora. Miłość bez granic” (?) w czasach neoliberalnych normatywności, dr hab. Tomasz Sikora, IV Kongres Polonoznawczy pod hasłem „Płynne granice”, Frankfurt nad Odrą / Słubice, 23-26.03.2017.
 5. Tomasz Sikora. How to have a (queer) body? „Technicity, Temporality, Embodiment: the 10th International Somatechnics Conference” Byron Bay (Australia), 1-3.12.2016.
 6. Tomasz Sikora. Materia Confusa et Tenebrosa. „Fantastic Material(s): Things and the Workings of the Non-Real” Sosnowiec, 7-8.07.2016.
 7. Tomasz Sikora. Trudne sprawy, czyli o przemocy symbolicznej i fizycznej w środowisku LGBT/Q. „Strategie queer 2” Warszawa, 2-3.06.2016.
 8. Tomasz Sikora. War and Conflict in Guy Maddin’s The Saddest Music in the World. VII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich „Canada and War/ Le Canada et les guerres” Toruń, 19-21.05.2016.
 9. Tomasz Sikora. A Queer Look at North American Post-Apocalyptic Imaginaries. „ExRe(y). Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture” Toruń, 7-8.04.2016.
 10. Tomasz Sikora. Klisze poznawcze a myślenie krytyczne. Refleksje sfrustrowanego wykładowcy. Gender – Edukacja – Praca „Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne” Kraków, 5-6.11.2015.
 11. Tomasz Sikora. Apocalypse Now and Beyond: Notes on a Queer Reading Practice. “Crisis and Beyond. The Literatures of Canada and Quebec” Innsbruck, 30.09-2.10. 2015.
 12. Tomasz Sikora. The Home, The Grave and the Street: (Queer) Zombies and the Question of Belonging. Polish Association for American Studies Annual Conference “Homeliness, Domesticity  and  Security in American CultureWarszawa, 23-25.092015.
 13. Tomasz Sikora i Rafał Majka. Queer Politics in Neoliberal Poland. “Mosaics of Change, Revisited” 18-20.06. 2015, Kraków.
 14. Tomasz Sikora. How Queer is a Queer Narrative? “Queer Narratives in European Cultures” Riga, 18.06.2015, Latvia.
 15. Tomasz Sikora. The Queer Ape of Translation. “Authenticity and Imitation in Translation and Culture” Warszawa, 7-9.05.2015.
 16. Tomasz Sikora. Queer Politics as a non-representational Politics of a People (never) to come. “Gilles Deleuze and Félix Guattari: Refrains of Freedom”Athens, 24-26.04.2015, Greece.
 17. Tomasz Sikora. „In Memory of My Feelings: Jasper Johns, Frank O’Hara and the Queer / Poetics/Politics of Intermediality”. PAAS conference: American ‘Wild Zones’: Space, Experience, Consciousness. 22-24.10.2014. Białowieża, Uniwersytet w Białymstoku.
 18. Tomasz Sikora. 2014. Bios abiotos, czyli panie premierze, jak żyć – Zajmowanie stanowiska. O (wyimaginowanych) strategiach obecności w pejzażu kulturowym (Kraków).
 19. Tomasz Sikora. 2013. Cyberpornaktywizm – Cyberartywizm (Kraków).
 20. Tomasz Sikora. 2013. Sexual deviancy meets national security – Images of Terror, Narratives of (In)security: Literary, Artistic and Cultural Responses (Lizbona).
 21. Tomasz Sikora. 2013. Disloyal bodies, anarchic desires –The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law (Poznań).
 22. Tomasz Sikora. 2012. Kłirokomuna – Po kapitalizmie. Od egoizmu do wspólnoty (Kraków).
 23. Tomasz Sikora. 2012. Nie/swój – Przeciw-ciała. (Bio)polityka odporności (Cieszyn).
 24. Tomasz Sikora. 2012. The queer virus – Gender in English Studies International Symposium. The fluidity and contestability of gender and sexuality (Szczecin).
 25. Tomasz Sikora. 2012. Reprezentacje rodziny w kulturze – Tęczowe Rodziny. Teoria i praktyka (Bielsko-Biała).
 26. Tomasz Sikora. 2011. O mięsistości pożądania. Kilka słów o filmie Otto Bruce’a LaBruce’a – Obnażyć pornografię (Katowice).
 27. Tomasz Sikora. 2011. Polityka queer jako polityka różnicy i pożądania – Strategie queer (Warszawa).
 28. Tomasz Sikora. 2011. Piękne versus plugawe, czyli dyscyplina miary a (kontr)estetyka wstrętu (keynote lecture) – (Ab)uses of the body in culture: on beauty (Toruń).
 29. Tomasz Sikora. 2011. Queer Epidemics and Sexual Citizenship: John Greyson’s Zero Patience4th International May Conference on English Studies (Kraków).
 30. Tomasz Sikora. 2010. Trans- – Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between / Among Canadian Diasporas (Kraków).
 31. Tomasz Sikora. 2010. Queer Desire and the Un-/redoing of the Social – Emerging Forms of Sociality (Frankfurt am Main).
 32. Tomasz Sikora. 2010. Uwikłani w postpłciowość (keynote lecture) – Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie (Bielsko-Biała).
 33. Tomasz Sikora. 2010. Przyczynek do wiedzy granicznej – Uniwersytet i Emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza (Wrocław).
 34. Tomasz Sikora. 2009. The „Pessimistic Turn” in the Polish LGBT/Q Movement – Anglo-Polish Perspectives on Sexual Politics (Manchester).
 35. Tomasz Sikora. 2009. Murderous Pleasures: The (Female) Gothic in Four Canadian Short Stories – 3rd International May Conference on English Studies (Kraków).
 36. Tomasz Sikora. 2009. www.o_pornie.net – Ars Electronica. Strategie oporu w nowych mediach (Kraków).
 37. Tomasz Sikora. 2008. Multiculturalism and Its Dungeons: Gothic Anxieties in Canadian Culture – From the Foundation of Québec City to Present-Day Canada (1608–2008): Retrospections, Paths of Change, Challenges (Ustroń).
 38. Tomasz Sikora. 2008. Between the Scenic and the Obscene: Gothic Exposures in Canadian Cinema – Canada Exposed, ICCS conference (Ottawa).
 39. Tomasz Sikora. 2008. Wasting Our Lives – The Vagaries of Subjectivity: Queer Perspectives on Subject Formation and the Critique of Identity (Warszawa).
 40. Tomasz Sikora. 2007. Wobec Prawa – Kochaj bliźniego swego (Warszawa).
 41. Tomasz Sikora. 2007. Billy Budd, queerness, and the state of exception – Hearts of Darkness: Melville and Conrad in the Space of World Culture (Szczecin).
 42. Tomasz Sikora. 2007. Meat on display: Gothic corporealities in Barbara Gowdy’s short fiction – Canadian Ghosts, Hopes, and Values (Puławy).
 43. Tomasz Sikora, 2006. Prodigal Sons. Gay Men and/as Waste – Rubbish, Waste and Litter. Culture and Its Refuse/als (Warszawa).
 44. Tomasz Sikora. 2004. Queering the Heterosexist Fantasy of the Nation – Queer Matters (Londyn).
 45. Tomasz Sikora. 2003. Kultura przemilczeń. O uczeniu Inności – Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja (Katowice).
 46. Tomasz Sikora. 2003. Odmieńcy, czyli fałszywki – Parametry pożądania: między sferą publiczną i sferą prywatną (Bielsko-Biała).
 47. Tomasz Sikora. 2002. Thinking Garbage: The Cultural Dimensions of Waste – Sustainable Waste Management (Gdańsk).
 48. Tomasz Sikora. 2002. Queer Existence and the Recycling Machine – Multicultural Dilemmas (Ustroń).
 49. Tomasz Sikora. 2002. Queer Fascism and Other Stories – Minority Discourses in a Cross-/ Transcultural Perspective: Eastern/Central Europe and Canada (Ustroń).
 50. Tomasz Sikora. 2001. Reading, queer reading, a queer reading of „Daisy Miller” – Różnica i tożsamość: stan badań nad kategoriami queer i gender w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Karpacz).
 51. Tomasz Sikora. 2000. Wilderness under Attack: A Typology of Critiques – Nature’s Nation Reconsidered (Graz).
 52. Tomasz Sikora. 2000. „Wild as a Hawk’s Dream”: Towards an Ecology of Cyberspace – American Studies Association Conference (Detroit, USA).
 53. Tomasz Sikora 1999. The End and Beyond: Some Thoughts on Postmodern Eschatologism – Polish Association of American Studies Conference (Łódz).
 54. Tomasz Sikora. 1998. Koyaanisqatsi, Thoreau and Deep Ecology – (Aesth)etics of Interpretation: Subject / Text / Reading (Szczyrk).
 55. Tomasz Sikora. 1998. Mit Upadku według Williama Blake’a – Realność świata wizji (Świdnica).
 56. Tomasz Sikora. 1998. A Matter of Taste: Koyaanisqatsi Revisited – An (Aesth)etics of Interpretation: Subject / Text / Reading (Szczyrk).
 57. Tomasz Sikora.1997. Memory and the Paradox of Self: Blake, Borges, Beckett – Memory / Remembering / Forgetting (Szczyrk).