wykłady i seminaria gościnne

2016 – St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria – cykl wykładów

2016 – Leibniz Universität Hannover, wykłady w ramach letniej szkoły “Inside/Outside: Queer Networks in Transnational Perspective”

2015 – Zurich University of Teacher Education – cykl wykładów2014 – „Biopolityka i (post)ekologia” w ramach warsztatów Methodologies in American Studies dla młodych naukowców, Uniwersyet Wrocławski

2013 – Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, seminarium na temat książki Virtually Wild. Wilderness, Technology, and the Ecology of Mediation w ramach Transatlantic Symposium seminar on Sustainability in Education, Culture and Politics

2013 – Ohrid, Macedonia, seminarium „The violence of inclusion and the ethics of betrayal” w ramach międzynarodowego kursu Summer Institute for Sexualities, Cultures and Politics

2012 – Szczecin Canadian Studies Group, wykład „On (not) being at home. Modes of (un)belonging in selected examples from Canadian film and literature”

2012 – wykład na zaproszenie Sekcji Gender Koła Naukowego WolnoMISHlicieli Uniwersytetu Śląskiego, wykład „Gender? Naturalnie! Czyli płeć a dekonstrukcja”

2011 – University of La Laguna, Hiszpania, seminarium “Multiculturalism and the Work of Desire: Transversal Readings in Canadian Film and Literature” w ramach Curso Superior de Estudios Canadienses

2011 – Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, wykład „Multiculturalism and the Work of Desire: Transversal Readings in Canadian Film and Literature” w ramach the American Studies Colloquium Series

2011 – Canadian Studies Centre UMK, wykład „Gothic carnalities in Canadian Cinema”

2009 – University of Cyprus, Nicosia – cykl wykładów

2006 – University of Ljubljana, Słowenia –  cykl wykładów

2005 – University of Primorska, Koper (Słowenia), wykład w ramach International Humanities Camp

2000 – Western Michigan University (Kalamazoo, USA), wykład na temat filozofii dzikości

1997 – Bolton Institute of Higher Education (UK), cykl wykładów